Terug

Bouwen met Ankerstenen is een fascinerende hobby.

Maar, zult u zeggen, datzelfde geldt ook voor bouwen met andere systemen zoals Meccano en Lego. Dat klopt, maar Ankerstenen hebben een fascinatie die de andere bouwdozen niet hebben: het materiaal. Echte kastelen, kerken en villa's zijn van steen, de miniatuur kastelen, kerken en villa's met Anker gebouwd zijn ook van steen, ze zijn echt!
De Ankerstenen werden van ongeveer 1880 tot 1963 vervaardigd door Dr. Richterís Anker-steenbouwdozenfabriek in Rudolstadt, en sinds enkele jaren worden ze opnieuw gemaakt door de Anker Steinbaukasten GmbH, ook in Rudol-stadt, want Anker leeft weer! De stenen werden en worden gemaakt in de kleuren van echte bouwstenen: geel, rood, en blauw voor de daken. Er bestaan honderden verschillende steenvormen, en er zijn door de fabriek van Richter ongeveer 400 verschillende steenbouwdozen uitgebracht, elk met andere bouwvoorbeelden ontworpen in Richter's Kunstanstalt. Er zijn zo'n twintig verschillende series, waarvan sommige met metalen onderdelen. Je hebt groot-kaliber-stenen en klein-kaliberstenen.
 

Nutteloze informatie?
Misschien, maar niet als u uw verzameling wilt uitbreiden, of wilt beginnen met verzamelen.
Zo is bijvoorbeeld niet iedere doos 9 gelijk aan iedere andere doos 9, en als er in uw doos 9 staat dat de volgende aanvullingsdoos doos 9A is en u vindt op een vlooienmarkt of een veiling een doos 9A, wil dat niet zonder meer zeggen dat u met de goede doos 9A naar huis gaat.

In 1979 kwam een aantal bezitters van Ankersteenbouwdozen voor het eerst bij elkaar om informatie uit te wisselen en stenen te ruilen, te kopen en te verkopen. Uit deze bijeenkomst is de Club van Ankervrienden voortgekomen.
De Club heeft ongeveer 260 leden. Ongeveer de helft van hen komt uit Duitsland, de andere helft voornamelijk uit Nederland, Oostenrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten. Sinds kort hebben we ook leden uit BelgiŽ, Frankrijk, Engeland. en zelfs Chili.
Twee maal per jaar is er een clubbijeenkomst in Hilversum. Op deze bijeenkomsten worden er bestuurlijke zaken geregeld, er worden boeiende lezingen gehouden, maar de meeste Ankervrienden komen toch vooral om elkaar weer eens te zien en - niet te vergeten - om te ruilen, te kopen en te verkopen, om de eigen verzameling aan te vullen en uit te breiden.

De Club van Ankervrienden is geen elitaire club waar alleen grote verzamelaars lid van zijn. Ze zitten er natuurlijk wel bij, die grote verzamelaars, maar ook kleine en beginnende verzamelaars zijn lid van de club en voelen zich er thuis. Overigens leert de ervaring dat de bescheiden verzamelingen van deze kleine verzamelaars na verloop van tijd minder bescheiden worden. Dit is onder meer te danken aan het feit dat er Ankervrienden zijn die stad en land afschuimen op zoek naar Ankerstenen en bouwdozen voor zichzelf en voor hun medeverzamelaars.

Er zijn bijna net zoveel soorten Ankervrienden als er Ankerstenen zijn. Je hebt er industriŽle archeologen onder, die alles van de geschiedenis van de Ankerfabrieken van Richter weten en die nog steeds vondsten doen over tot dusverre onbekende bouwdozen, steenvormen en bouwontwerpen. Je hebt de verzamelaars die alles wat met Anker of Richter te maken heeft, verzamelen, zoals andere producten van de fabriek, van cacaoblikken tot puzzeltjes, van medicijnflesjes tot speeldozen, maar ook oude prijslijsten en zeldzame inpakvoorbeelden. Er zijn Ankervrienden die replica's maken van stenen waaraan een tekort is. Anderen gaan nog verder: zij ontwerpen totaal nieuwe steenvormen als zij die nodig hebben om een bouwstijl of een bepaald gebouw zo volmaakt mogelijk na te bootsen. Ook heb je de bouwers, die zelf nieuwe ontwerpen maken en deze aan anderen ter beschikking stellen. Van deze ontwerpen houdt de club een omvangrijk archief bij, waar men als lid kopieŽn krijgen kan. In dit archief zit meer dan alleen ontwerpen van leden, ook de meeste bouwvoorbeelden van Richter, andere documentatie over Ankersteenbouwdozen en de geschiedenis ervan worden hier bewaard. Het grootste deel is ook op Cd-rom verkrijgbaar. 

De club ontplooit meer activiteiten. Viermaal per jaar wordt er een blad uitgegeven (Mededelingenblad, MLB) waarin artikelen staan over de hobby, geschreven door de leden. Ze worden gepubliceerd in de taal waarin ze aan de redactie worden aangeboden: Nederlands, Duits of Engels. Duits- en Engelstalige leden krijgen bovendien een vertaling van de artikelen met het blad meegestuurd. Een vaste rubriek in het blad is Vraag en Aanbod waarin alle leden kosteloos kunnen adverteren.

Om de paar jaar wordt er een ontwerpwedstrijd gehouden, waarbij de leden worden uitgedaagd een bestaand bouwwerk zo goed mogelijk na te bootsen. Momenteel wordt hiervoor doos GK NF 22 gebruikt, zodat niet alleen  de leden met de grootste stenenverzameling steeds met alle eer gaan strijken.

De Club heeft een eigen stenencatalogus uitgegeven, waarin alle bestaande stenen staan afgebeeld, evenals de metalen en houten onderdelen die in sommige series voorkomen. Bovendien staat van alle dozen de inhoud aangegeven.

Er was een expositie van Anker bouwwerken in Madorodam in Den Haag, in de vroegere villa van de fabrikant van de Ankerstenen, Richter, in Rudolstadt, in het Speelgoedmuseum in Mechelen in Traunstein in Zuid-Duitsland en zelfs Jena.

 

Als u op het Internet naar Ankerstenen zoekt, is de kans groot dat u terechtkomt op de homepage www.ankerstein.org, waar o.a. iedere maand andere bouwwerken van andere bouwers vallen te bewonderen en waar u wordt doorverwezen naar vele andere Ankersites.

 

Kortom, de Club van Ankervrienden is een club voor iedereen, die in Anker bouwdozen geÔnteresseerd is. Wilt u er meer van weten, dan kunt u inlichtingen krijgen bij onze secretaris

 

Reijnold van der Poel

Want 21

8502 BT  JOURE

tel.: 0513 - 416466

e-mail: info@clubvanankervrienden.nl

 

Terug